Ναυτικός Όμιλος Ελληνικών Θαλασσών

Σκοπός του Ομίλου είναι η καλλιέργεια και η ανάπτυξη του αθλήματος της ιστιοπλοΐας

Ναυτικός Όμιλος Ελληνικών Θαλασσών

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε μία έκταση 10 στρεμάτων

Ναυτικός Όμιλος Ελληνικών Θαλασσών

Ο Ν.Ο.Ε.Θ. ακολουθώντας το πρόγραμμα της Ελληνικής Ιστιοπλοικής Ομοσπονδίας, συμμετέχει σε αγώνες της Ελληνικής Επικράτειας διοργανώνοντας και ο ίδιος.

Ιστιοπλοΐα

Για την εύρυθμη λειτουργία του ο Όμιλος έχει χωρίσει την δραστηριότητά του σε τρία Τμήματα

Την Σχολή Αρχαρίων, την Προαγωνιστική Ομάδα και την Αγωνιστική Ομάδα.

Ο διαχωρισμός ισχύει για όλες τις κατηγορίες.

Τις ανάγκες των τμημάτων καλύπτουν 6 πτυχιούχοι έμπειροι και καταξιωμένοι προπονητές.

Top