Ναυτικός Όμιλος Ελληνικών Θαλασσών

Ο Ν.Ο.Ε.Θ. ακολουθώντας το πρόγραμμα της Ελληνικής Ιστιοπλοικής Ομοσπονδίας, συμμετέχει σε αγώνες της Ελληνικής Επικράτειας διοργανώνοντας και ο ίδιος.

Ναυτικός Όμιλος Ελληνικών Θαλασσών

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε μία έκταση 10 στρεμάτων

Ναυτικός Όμιλος Ελληνικών Θαλασσών

Σκοπός του Ομίλου είναι η καλλιέργεια και η ανάπτυξη του αθλήματος της ιστιοπλοΐας

Πρόγραμμα

Σχολή Optimist
Σάββατο & Κυριακή    10:00-12:00

Σχολή Topaz, Bahia, Catamaran
Σάββατο & Κυριακή    10:00-12:00

Προαγωνιστική Optimist
Σάββατο & Κυριακή    12:00-16:00

Αγωνιστική Optimist, Laser, 4.20
Σάββατο & Κυριακή    11:00-17:00

Τμήμα Ενηλίκων
Σάββατο & Κυριακή    10:00-13:00Top