Ναυτικός Όμιλος Ελληνικών Θαλασσών

Σκοπός του Ομίλου είναι η καλλιέργεια και η ανάπτυξη του αθλήματος της ιστιοπλοΐας

Ναυτικός Όμιλος Ελληνικών Θαλασσών

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε μία έκταση 10 στρεμάτων

Ναυτικός Όμιλος Ελληνικών Θαλασσών

Ο Ν.Ο.Ε.Θ. ακολουθώντας το πρόγραμμα της Ελληνικής Ιστιοπλοικής Ομοσπονδίας, συμμετέχει σε αγώνες της Ελληνικής Επικράτειας διοργανώνοντας και ο ίδιος.

Ημερολόγιο Αγώνων

1ος Αγώνας Κυπέλλου & R.L. Ευβοϊκού 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

 

 Ν.Ο.Ε.Θ & Ν.Ο.Ν.Μ.Α 2 & 3 Μαρτίου 2013

Ν.Ο.Ρ <<ΑΛΚΥΩΝ>> & Ν.Α.Ο.Μ.Α 16 & 17 Μαρτίου 2013

Ι.Ο.Π.Ο.Ρ & Ν.Ο.Ν.Α 23 & 24 Μαρτίου 2013

Ν.Ο. ΩΡΩΠΟΥ 30 & 31 Μαρτίου 2013

 

Αγώνας Πρόκρισης Ευβοϊκού (R.L.) 2013  OPTIMIST, LASER 4.7

1ο-2ο-3ο Κύπελλο Ευβοϊκού & Περιφερειακό Ευβοϊκού 2013  OPTIMIST, LASER 4.7 

 

 

1.                  ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

1.1.            Οι παραπάνω αγώνες τελούν  υπό την αιγίδα της Ε.Ι.Ο., αποτελούν Αγώνες Πρόκρισης (Ranking List) και  διοργανώνονται από τους Ν.Ο.Ε.Θ & Ν.Ο.Ν.Μ.Α (1ο R.L. & 1ο  Κύπελλο  Ευβοϊκού), από Ν.Ο.Ρ. <Αλκυών> & Ν.Α.Ο.Μ.Α ( 2ο R.L. & 2ο Κύπελλο Ευβοϊκού ), από Ι.Ο.Π.Ο.Ρ. & Ν.Ο.Ν.Α. (3ο R.L. & 3ο Κύπελλο Ευβοϊκού) και από Ν.Ο.Ωρωπού (4ο R.L. & Περιφερειακό Ευβοικού)

2.                  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ

2.1.            Οι γραμματείες των αγώνων θα είναι στα γραφεία του κάθε διοργανωτή ομίλου.

2.2.            Ν.Ο.Ε.Θ.τηλ: 22940-56505 e-mail: sailing@sailing-academy.gr

2.3.            Ν.Ο.Ρ <ΑΛΚΥΩΝ> τηλ. & fax: 22940-25535 e-mail: norafinasalkyon@yahoo.gr

2.4.            Ι.Ο.Π.Ο.Ρ τηλ.22990-86339 – fax: 22990-22650 e-mail: info@iopor.com

2.5.            Ν.Ο.Ωπωπού τηλ.: 22950-39592 email: info@noor.gr

 

 

3.                  ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

3.1.               Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν για τον 1ο Αγώνα στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του κόλπου του Μαραθώνα. Για τον 2ο Αγώνα  στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Λιμένα Ραφήνας. Για τον 3ο Αγώνα στην θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του κόλπου του Πόρτο Ράφτη. Για τον 4ο Αγώνα ανοιχτά του Λιμένος Ωρωπού.

 

4.                  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

4.1.            Για την κατηγορία Optimist Παίδων & Κορασίδων, γεννηθέντες από το 1998 και μετά. Για την κατηγορία Optimist 11χρονα Αγόρια & Κορίτσια, γεννηθέντες από 2002 και μετά.

4.2.            Για  την κατηγορία Laser 4.7 Εφήβων & Νεανίδων γεννηθέντες από το 1996 και μετά.

 

5.                  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

5.1.            Οι αγώνες θα διεξαχθούν βάσει:

            α). των κανονισμών αγώνων ιστιοπλοΐας  της ISAF 2013-2016 (RRS).

            β). των κανονισμών των κλάσεων.

            γ). της παρούσας προκήρυξης.

            δ). των οδηγιών πλου.

            ε). των σχετικών εγκυκλίων της Ε.Ι.Ο.

5.2       Οι οδηγίες πλου, μπορούν να τροποποιήσουν κανόνες, όπου αυτό επιτρέπεται           
(κανόνας 86 RRS 2013-2016)

 

 

6.                  ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

6.1.            Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία C ως προς τον κανονισμό 20 της ISAF.

6.2.            Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν έγκριση της Ε.Ι.Ο.

6.3.            Φωτοαντίγραφο της έγκρισης πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία αγώνων.

 

 

7.                  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ

7.1.            Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές-αθλήτριες κάτοχοι δελτίου της Ε.Ι.Ο., με ετήσια ιατρική γνωμάτευση. Τα δελτία πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία του διοργανωτή ομίλου την πρώτη ημέρα αγώνων.

7.2.            Οι όμιλοι πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή το αργότερο μία (1) ημέρα πριν την πρώτη ημέρα  διεξαγωγής του κάθε Αγώνα, στα email του εκάστοτε Διοργανωτή. Δηλώσεις που θα αποσταλούν μετά την ανωτέρω αναφερομένη προθεσμία, δεν θα γίνουν δεκτές.

7.3.            Το δικαίωμα συμμετοχής (Entry Fee) ανέρχεται στο ποσόν των 5€ ανά συμμετοχή και τα χρήματα που θα εισπραχθούν θα αποδοθούν για τον 1ο Αγώνα στο Χαμόγελο του Παιδιού, για τον 2ο Αγώνα στο Ίδρυμα για το Παιδί Παμμακάριστος, για τον 3Ο Αγώνα στο Ίδρυμα Κιβωτός του Κόσμου, και για τον 4ο Αγώνα στα  Παιδικά χωριά S.O.S.

 

 

8.                  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

8.1.               1ος Αγώνας

               Ημ/νία 02 Μαρτίου 2013 ώρα 08.00 αφίξεις - δηλώσεις

            Ημ/νία 02 Μαρτίου 2013 ώρα 11.00 συγκέντρωση προπονητών

            Ημ/νία 02 Μαρτίου 2013 ώρα 12.00 ιστιοδρομίες

            Ημ/νία 03 Μαρτίου 2013 ώρα 11.00 ιστιοδρομίες

            Ημ/νία 03 Μαρτίου 2013 τελετή λήξης (μετά το πέρας των αγώνων).

            Την τελευταία ημέρα των αγώνων δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά την ώρα.16:00

8.2.               2ος Αγώνας

               Ημ/νία 16 Μαρτίου 2013 ώρα 08.00 αφίξεις - δηλώσεις

            Ημ/νία 16 Μαρτίου 2013 ώρα 11.00 συγκέντρωση προπονητών

            Ημ/νία 16 Μαρτίου 2013 ώρα 12.00 ιστιοδρομίες

            Ημ/νία 17 Μαρτίου 2013 ώρα 11.00 ιστιοδρομίες

            Ημ/νία 17 Μαρτίου 2013 τελετή λήξης (μετά το πέρας των αγώνων).

            Την τελευταία ημέρα των αγώνων δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά την ώρα.16:00

8.3.               3ος Αγώνας

               Ημ/νία 23 Μαρτίου 2013 ώρα 08.00 αφίξεις - δηλώσεις

            Ημ/νία 23 Μαρτίου 2013 ώρα 11.00 συγκέντρωση προπονητών

            Ημ/νία 23 Μαρτίου 2013 ώρα 12.00 ιστιοδρομίες

            Ημ/νία 24 Μαρτίου 2013 ώρα 11.00 ιστιοδρομίες

            Ημ/νία 24 Μαρτίου 2013 τελετή λήξης (μετά το πέρας των αγώνων).

            Την τελευταία ημέρα των αγώνων δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά την ώρα.16:00

8.4.               4ος Αγώνας

               Ημ/νία 30 Μαρτίου 2013 ώρα 08.00 αφίξεις - δηλώσεις

            Ημ/νία 30 Μαρτίου 2013 ώρα 11.00 συγκέντρωση προπονητών

            Ημ/νία 30 Μαρτίου 2013 ώρα 12.00 ιστιοδρομίες

            Ημ/νία 31 Μαρτίου 2013 ώρα 11.00 ιστιοδρομίες

            Ημ/νία 31 Μαρτίου 2013 τελετή λήξης (μετά το πέρας των αγώνων).

            Την τελευταία ημέρα των αγώνων δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά την ώρα.16:00

 

8.5.            Δεν θα διεξαχθούν περισσότερες από τρεις (3) ιστιοδρομίες την ημέρα.

            Εάν διεξαχθούν από  4  και άνω, θα εξαιρείται μία (1) χειρότερη.

8.6.            Ο κάθε Αγώνας είναι έγκυρος με όσες ιστιοδρομίες και αν πραγματοποιηθούν και θα αριθμούνται με την σειρά της πραγματοποίησής τους .

 

9.                  ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

9.1.               Για κάθε σκάφος πρέπει να υπάρχει ένα έγκυρο πιστοποιητικό καταμέτρησης.

 

10.               ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

10.1.           Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται στη γραμματεία των αγώνων κάθε διοργανωτή Ομίλου.

 

11.               ΔΙΑΔΡΟΜΗ

11.1.           Η διαδρομή των αγώνων θα είναι ως ορίζεται από την IODA

 

12.               ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ

12.1.           Θα εφαρμοστεί το παράρτημα Ρ των RRS 2013-2016

 

13.               ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

     Θα εφαρμόζεται το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας, παράρτημα Α2 RRS 2013-2016

Η βαθμολογία των 4 αγώνων πρόκρισης θα είναι το άθροισμα τη βαθμολογίας όλων των ιστιοδρομιών των 4 αγώνων που θα διεξαχθούν. Ο κάθε αγώνας θα είναι απολύτως ανεξάρτητος για τυχόν επιβληθείσες ποινές. Η βαθμολογία των αθλητών θα είναι ανάλογη με τη θέση που θα φέρει ο αθλητής σε κάθε ιστιοδρομία (πχ. 1η θέση 1 βαθμός, 2η θέση 2 βαθμοί κλπ). Οι προβλεπόμενες ιστιοδρομίες για κάθε  περιφερειακό αγώνα θα είναι 6 ιστιοδρομίες. Για την απονομή των Επάθλων και μόνο του κάθε Αγώνα, αυτός θα είναι έγκυρος με όσες ιστιοδρομίες πραγματοποιηθούν και απο 4 ιστιοδρομίες και άνω θα εξαιρείται η μία (1) χειρότερη. Εάν το σύνολο των ιστιοδρομιών και των 4 αγώνων είναι 5 έως 11 εξαιρείται η μια (1) χειρότερη, από 12 έως 18 εξαιρούνται οι δύο (2) χειρότερες και από 19 και πάνω εξαιρούνται οι τρεις (3) χειρότερες ιστιοδρομίες.

Η πρόκριση για περιφερειακό πρωτάθλημα θα είναι έγκυρη εάν πραγματοποιηθούν τουλάχιστον 5 ιστιοδρομίες στο σύνολο των 4 αγώνων.

Εάν μετά τη λήξη των αγώνων υπάρχει ισοβαθμία στη γενική βαθμολογία ακόμα και θέσεων σε αθλητές, αυτή θα ορίζεται υπέρ του αθλητή που έφερε την καλύτερη θέση στην πρώτη ιστιοδρομία των αγώνων στους οποίους συμμετείχαν οι αθλητές που ισοβάθμησαν.

 

14.               ΣΥΝΟΔΑ ΣΚΑΦΗ

Τα συνοδά σκάφη πρέπει να δηλωθούν στη γραμματεία αγώνων και οι χειριστές πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τις μετακινήσεις τους. Υποχρεωτικά  θα πρέπει να φορούν το βραχιόλι ασφαλείας (quick - stop) που συνδέεται με το διακόπτη της μηχανής. Επίσης πρέπει να είναι κάτοχοι  διπλώματος ταχυπλόου.

 

15.               ΕΠΑΘΛΑ

15.1.           Έπαθλα θα απονεμηθούν στους τρεις (3) πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας καθώς και στον μικρότερο αθλητή και μικρότερη αθλήτρια.

 

 

 

16.               ΕΥΘΥΝΗ

16.1.        Όλοι οι αθλητές-αθλήτριες  αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 4, RRS-ISAF.

16.2.        Ο διοργανωτής όμιλος και οι επιτροπές δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί σε άτομα ή πράγματα τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα κατά την διάρκεια του αγώνα.

 

17.               ΑΣΦΑΛΕΙΑ

17.1.           Όλα τα αγωνιζόμενα και συνοδά σκάφη θα πρέπει να είναι ασφαλισμένα  για ζημιές έναντι τρίτων, με ποσό όχι λιγότερο από 540.000 €.

 

18.               ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

                  Τα συμμετέχοντα σκάφη θα φιλοξενηθούν στον προαύλιο χώρο των εγκαταστάσεων των                                 Διοργανωτών Ομίλων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ →
Top